Vi er en totalentreprenør og mesterbedrift stiftet i 2018, men er ledet og eiet av en erfaren byggmester som har gjennomført oppføring av over 80 boliger, eneboliger, tomannsboliger og flerboliger. Vi strekkes oss langt for å sikre fornøyde kunder, og jobber både med å sikre prosjekt fremdrift og god informasjon underveis.

Som utførende totalentreprenør og eiendomsutvikler innenfor en rekke områder, vil vi alltid være avhengig av dyktige ansatte og gode underleverandører for å levere et godt sluttprodukt. Alle våre medarbeidere på byggeplassen skal ha svært høy faglig kompetanse og gode serviceegenskaper. Videre er vi også opptatt av å skape en trygg og god arbeidsplass, med fokus på HMS og bærekraftige løsninger.

Erfarne samarbeidspartnere

Gode relasjoner mellom ansatte, underentreprenører, arkitekt og byggherre mener vi er avgjørende for å gjennomføre gode prosjekter. Vi har derfor som strategi å benytte faste samarbeidspartnere slik at alle prosessene er gjennomført tidligere. Erfaring reduserer risikoen for feil og sikrer oss også prioritet hos de ulike samarbeidspartnere.

Prosjektstyring

Det er en sterk prosjektstyring i selskapet, med stor involvering av eiere og daglig leder. Vi er i tillegg Lean sertifisert, og har dermed fokus på tydelig målstyring, effektiv ressursutnyttelse og kontinuerlige forbedringer. Ved å kun ha 3-4 prosjekter gående til enhver tid, sikrer vi tilgjengelighet både på byggeplass og ut mot kunde. Alle prosjekter gjennomføres ved en tradisjonell prosjektorganisering: med en overordnet styringsgruppe bestående av kunden/byggherren og prosjekteier i Novium Entreprenør. I tillegg etableres det en operativ prosjektgruppe med tett oppfølgning og med ansvaret for koordineringen av den faktiske gjennomføringen av byggeprosessen. Prosjekteier gjennomfører også kontinuerlig tilsyn med prosjektet for å tidlig avdekke og korrigere eventuelle avvik.

Fremdriften i prosjektet sikres ved hjelp av progresjons- og kvalitetssikringsverktøy fra Holte.

Ipad med tegninger

Vi søker prosjekter

Har du en eiendom eller tomt du vurderer å selge eller utvikle sammen med en partner, ta kontakt med oss på telefon 23 89 87 84 eller fyll ut skjema, så kontakter vi deg.